Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oběžník ČRS MO KŘIVOKLÁT PRO ROK 2019

OBĚŽNÍK  ČRS  MO  KŘIVOKLÁT  PRO  ROK  2019
 
Každý člen MO musí vrátit úlovkový lístek za rok 2018 řádně vyplněný do 15.1.2019 i v případě,že
nic neulovil.Přehled o úlovcích je možné vrátit poštou,nebo vhodit do poštovní schránky na vratech u klubovny.
U poštovního zaslání platí razítko dne podání..
Neodevzdání přehledu o úlovcích má za následek nevydání povolenky na rok  2019.
Členům, kteří neodpracovali brigádu v roce 2018 bude pozastaveno vydání povolenky do doby finančního vyrovnání.
ČLENSKÉ ZNÁMKY:
Známka dospělí.......................................….500Kč
Mládež  16-18..............................................200Kč
Děti.........................................................…..100Kč
BRIGÁDNICKÁ ČINNOST-POVINNÁ
Odpracovat pro MO 10 Hod. manuelní práce,nebo odevzdat obilí v hodnotě 600 Kč(200kg).Cena
brig. hodiny v r.2019 činí 60 Kč.Způsob provedení brigády musí být vyjasněn při výdeji povolenky.
Každý dospělý člen musí brigádu splnit ve vlastním zájmu do konce června r. 2019.
OSVOBOZENI OD BRIGÁD JSOU:
Ženy / členové, kteří v roce 2019 dovrší 65 let věku a starší / majitelé průkazky ZTP a ZTTP /
a děti do 15 let.
CENY POVOLENEK V ROCE 2019         MIMOPSTRUHOVÁ         PSTRUHOVÁ
Místní jen revír MO Křivoklát.....................……1 000 Kč
Krajská roční............................................         1 400 Kč.....................1400Kč
Krajská roční
(majitelé průkazkyZTP/ZTTP,
               studenti, důchodci nad 70 let)..............1 000Kč..................….1 000 Kč
Krajská roční děti do 15 let ............................       500 Kč..................…   .500 Kč
Krajská roční mládež(16-18 let).....................…   1 000Kč.....................1 000 Kč
Celosvazová povolenka...........................…        .2 200Kč .....................2 200Kč
Celosvazová povolenka
(majitelé průkazky ZTP / ZTTP
                ,mládež 16-18 let)......…………...……..1 400Kč.....................1 500Kč
Celosvazová povolenka děti do 15 let ............…...700 Kč..................….800 Kč
Celorepubliková povolenka ........................…….3 250Kč.....................3 400 Kč
Členům zasíláme 2 ks. složenek.
Členství (známka) musí být zaplacena nejpozději do konce dubna r. 2019
Nezaplacení členství k poslednímu dni v dubnu ztrácí člen členství v ČRS
Manipulační poplatek 30 Kč platí všichni členové i děti.
Kdo nechce platit členství (známku) a povolenku zvlášť může platit vše na jednu složenku.
Příklad: členství (známka),povolenku,manipulační poplatek a kdo platí brigádu,
tak i tu.
 
Všechny platby plaťte pouze našimi složenkami.Ve výdejně peníze v hotovosti nebudou brány.
Vrácení přeplatků nebo plateb nebude hrazeno v hotovosti,ale jen na účet.
DOKLADY PRO VÝDEJ POVOLENKY:
Členská legitimace
Útržek složenky o zaplacení známky,členství,brigády,povolenky apod.
Studenti potvrzení školy a studiu
Invalidé průkazky ZTP/ZTTP
Platný rybářský lístek
 
ÚŘEDNÍ HODINY VE VÝDEJNĚ:
LEDEN—BŘEZEN...........................................pátek 16,00 hod.-17,30 hod.
                                                                         sobota  9,00 hod- 11.00 hod.
DUBEN—ČERVEN..........................................pátek 16,00 hod- 17,00 hod.
ČERVENEC—SRPEN.......................................pátek 16,00 hod.-17,00 hod.
V červenci a v srpnu pouze liché pátky.Žádáme důrazně dodržování výdejní doby.Povolenky se
vydávají pouze ve výdejně MO.Poštou povolenky neposíláme.Členové,kteří si platí pouze čl. známku mají povinnost si jí vyzvednout do konce června 2019 !!!
Zápisné od nových členů: dospělí........................................300 Kč
                                                mládež 16-18 let.......................200 Kč
                                                děti............................................100 Kč
 
INFORMACE PRO ČLENY:
Číslo mob.telefonu hospodáře................................................+420606955875
Číslo mob.telefonu jednatele..................................................+420728638154
Číslo mob.telefonu výdej povolenek K.Blažek .......................+420728638154
 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SE BUDE KONAT 23. 3. 2019 OD 13,00 HOD. V HOTELU
SÝKORA V KŘIVOKLÁTĚ.
 
 
Zájemci o první rybářský lístek se mohou hlásit do konce února u pana Anderleho
 
 
 
Zájemci o odpracování brigád v r.2019 se dostaví každou sobotu v měsíci březnu vždy v 8,00 hod.
před klubovnou MO.V případě velkého deště volat p.Blažkovi na mob.telefon +420728638154
který podá informaci o brigádě.
 
 
ČRS MO KŘIVOKLÁT ZALOŽIL SVÉ STRÁNKY:/www.rybarikrivoklat.estranky.cz
 
V ROCE 2019VÁM VÝBOR MO KŘIVOKLÁT PŘEJE VŠE NEJLEPŠÍ,HODNĚ ZDRAVÍ
A MNOHO DUŠEVNÍ POHODY.